Disclaimer

Artikel 1 - Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik ervan is strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan deze website, of de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden, te gebruiken voor commerciële-, politieke- of publicitaire doeleinden, danwel voor enige commerciële aanbiedingen en ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 2 - Content van de website

Het merk Saint Basics, plus de eigendomsrechten van afbeeldingen, teksten en technische applicaties die op deze site zijn gebruikt, zijn wettelijk beschermd. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan is verboden zonder schriftelijke toestemming van Saint Basics.

Artikel 3 - Beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

  • de toegang tot de site geheel of gedeeltelijk onderbreken, beperken of stopzetten
  • alle informatie aanpassen of verwijderen
  • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Aan deze veranderingen of onderbrekingen kan de gebruiker geen rechten ontlenen.

Artikel 4 - Verantwoordelijkheden

  • Saint Basics is niet verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website.
  • Saint Basics is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen de gebruiker worden gevoerd vanwege het gebruik van de website.
  • Saint Basics is niet verantwoordelijk voor enige (vermeende) schade als gevolg van je verbinding met of het gebruik van de website.
  • Als je Saint Basics betrekt bij een geschil als gevolg van je gebruik van deze website, zijn wij gerechtigd alle schade die wij dientengevolge lijden op je te verhalen.

Artikel 5 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 6 - Toepasselijk recht

Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank te Den Haag is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behalve wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 7 - Contact

Eventuele vragen over het gebruik van deze website en de bijbehorende voorwaarden kun je stellen aan Saint Basics t.a.v. Peter van Akkeren, [email protected], +31859090354.